Weide

Een propere en gezonde weide voor uw dieren is een absolute must. Er is niets beter voor de dieren dan rustig te kunnen grazen.

Het onderhoud van uw weide vraagt net zoals de tuin om wat werk. Dit hoeft echter niet moeilijk en/ of duur te zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.bosmansnv.be/consumenten/weide/

Bemesting

Belangrijk voor de weide is de bekalking. Zeker voor dit product zijn onze prijzen zeer scherp. Indien u over grote oppervlaktes beschikt, kan dit ook los bekomen worden. Beschikt u over een tractor, dan staat er een Prolog ter uwer beschikking waarmee u uw weide gronden kunt (laten) bekalken. Bosmans levert niet alleen meststoffen aan …

Onkruidbestrijding

Onkruid in de weide oogt niet alleen onverzorgd maar kan ook gevaarlijk zijn. Taxus in de weide bijvoorbeeld kan uw dieren veel schade berokkenen. Over de jaren heen zijn de wetten omtrent de onkruidbestrijding op grote oppervlaktes veel strenger geworden. Vanaf november 2015 mogen enkel personen die in het bezit zijn van een fytolicentie nog gebruik maken …

Grondanalyse

Het is aan te raden om eens een bodemanalyse te laten maken van uw weide. Dit kan o.a. via de bodemkundige dienst. Na het nemen van de bodemanalyse krijgt u steeds wat advies van waar uw weide arm of rijk aan is. Wilt u aangepast advies betreffende meststoffen en bekalking? Dan kunt u met de resultaten …

Afrastering

Sinds de uitbreiding van onze winkel, hebben wij de afrastering van het topmerk Gallagher toegevoegd aan ons gamma. Alles wat u nodig heeft om uw weide degelijk en veilig af te spannen, kunt u hierin terug vinden. In het Gallagher- assortiment vindt u ook het materiaal van Pulsara. Dit is het budgetvriendelijke gamma onder hun naam. We …

Graszaden

Voor het herin- of het bijzaaien van de weide bieden wij speciale grasmengsels aan. Allerhande weides: Belpre 3 – Uitgebalanceerd weidemengsel met tetraploïd en diploïd Engels raaigras – Meest gezaaide weidemengsel in België – Garantie op een smakelijke eerste snede en constante zomer- en  najaarsproductie – Hoge stikstof-efficiëntie – Met Headstart®: extra startgarantie en wortelontwikkeling …