Gewasbescherming

De bedreigingen die de gewassen moeten ondergaan worden steeds agressiever.
Ze worden bloot gesteld aan het altijd wisselvalliger worden van het weer en de bodemgesteldheid. Het is essentieel de gewassen te beschermen tegen onkruid, insecten, ziektes,… Al deze zaken hebben een grote invloed op de opbrengsten per perceel. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daarentegen is vandaag streng gereglementeerd en de veiligheid van de gebruiker, de consument en de omgeving staat centraal.

Sinds 2014 gelden nieuwe regels inzake gewasbescherming ten gevolge van de Europese richtlijn die handelt over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo werd de toepassing van de Integrated Pest Management (IPM) verplicht. De Praktijkgids Gewasbescherming geeft u een leidraad hoe men aan de vereisten kan voldoen. De Praktijkgids kunt u hier lezen.

Bosmans nv is uw partner in gewasbescherming. We staan u bij om het gebruik van deze producten zo rendabel en efficiënt mogelijk te laten gebeuren. Samen stellen we alles in het werk om een maximaal rendement uit uw percelen te halen.  Een bezoek van een vertegenwoordiger aan het erf is steeds mogelijk.