Terug naar Zaaigranen

Groenbemesters

Het zaaien van groenbemesters is een investering in de vruchtbaarheid en de structuur van de bodem.
Het voornaamste doel van een groenbemester is het op peil houden van het humusgehalte.

Welke groenbemester gebruiken
De keuze van een geschikte groenbemester is afhankelijk van vele factoren:

  • Moet het gewas vervoederd worden?
  • Dient het voor de productie van een organische stof?
  • Moet het veel stikstof vastleggen?
  • Moet het vorstgevoelig zijn?

PowerPoint-presentatie