Welkom!

 

De firma Bosmans nv is een handel gespecialiseerd in toelevering van landbouwgrondstoffen naar de professionele landbouwer (graanontvangst, meststoffen, zaaizaden, sproeistoffen,…).

Onze roots gaan terug naar 1916, toen Frans Bosmans de zaak opstartte.
Dankzij de opgebouwde ervaring en investeringen door de jaren heen, is ons groeiend familiebedrijf na vier generaties nog steeds in staat om in te spelen op de ontwikkelingen in de agrarische sector.

Belangrijke troeven van Bosmans nv zijn:

 • Een snelle en grote graanontvangst, capaciteit tijdens de oogst en het aanbod voor risicomanagement in onze volatiele markten (het afsluiten van teeltcontracten voor tarwe, koolzaad…).
 • Eigen transport biedt een grote flexibiliteit bij de afhalingen/aanleveringen van producten.
 • Ruim assortiment zaaigranen.
 • Enkelvoudige en samengestelde meststoffen die door onze nodige kennis voor zowel kwantitatief als kwalitatief het beste rendement garanderen.
 • Bosmans Extranet
  • Uw granen online beheren via pc of mobiel,
  • Mogelijkheid tot verkopen op Synagra en de termijnmarkt van Parijs,
  • Termijnmarkt Parijs online beschikbaar,
  • Ontvangen van nieuws en advies over de markten,
  • Mogelijkheid tot het ingeven van prijsmelding,

De vele trouwe klanten zijn ons grootste bewijs van onze klantgerichte aanpak.