Terug naar Sproeistoffen

Grootverpakking

Onze professionele klanten kunnen bij ons ook de grootverpakkingen bekomen. Doordat Bosmans nv toeleverancier is aan de land-, tuinbouw & fruittelers, hebben wij een groot gamma ter uwer beschikking.

Een fytolincentie is vanaf dan verplicht voor personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
  • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, hebt u een fytolicentie nodig op uw eigen naam.

U kunt uw fytolicentie bij Bosmans nv aanvragen!

Catalogus

PRIJSLIJST

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.bosmansnv.be/tuinaanleg/ons-aanbod/sproeistoffen/grootverpakking/